Usługi z zakresu BHP:

 • szkolenia
 • prowadzenie spraw z zakresu BHP
 • konsultacje w zakresie pomiarów stanowisk pracy


Kompleksowa obsługa zakładów w zakresie BHP i ochrony środowiska

Pomiary z zakresu BHP - akredytowane:
Nowy moduł tekstowy
Pomiary z zakresu BHP - akredytowane:
 • pomiary: hałasu, wibracji, zapylenia (pył całkowity i respiralny)
 • pobór czynników chemicznych na stanowiskach pracy
Pomiary środowiskowe - akredytowane:
 • pomiary emisji zanieczyszczeń pyłowych i gazowych emitowanych do powietrza
 • hałas przemysłowy
Ochrona środowiska - nieakredytowane:
 • wniosek do wydania pozwolenia zintegrowanego
 • raporty oddziaływania na środowisko
 • wniosek do wydanie pozwolenia na wprowadzenie pyłów i gazów do powietrza
 • gospodarka odpadami
 • operaty wodno prawne
 • opinie, analizy, ekspertyzy w dziedzinie ochrony środowiska
© 2011 ODAN Grzegorz Nadolski
strony internetowe Wałbrzych
HM sp. z o.o. www.hm.pl | tani hosting www.hb.pl