Firma "ODAN" Grzegorz Nadolski powstała 1 lipca 2008 r. Podstawą działalności jest wpis do ewidencji działalności gospodarczej nr 33043.

Siedziba firmy mieści się w Wałbrzychu przy ul. Stanisława Moniuszki 66I.

Tel.: 74 6473113

Tel.kom.: 603 883 114.

Firma "ODAN" Grzegorz Nadolski funkcjonuje jako podmiot gospodarczy o numerze REGON 891105358. W czerwcu 2009r wdrożyła System Zarządzania Jakością wg. normy PN-EN ISO-IEC 17025: 2005

Firma "ODAN", w dniu 21.09.2010, uzyskała od POLSKIEGO CENTRUM AKREDYTACJI (PCA) certyfikat akredytacji laboratorium badawczego nr AB 1227

Pomiary z zakresu BHP - akredytowane:
Nowy moduł tekstowy
Pomiary z zakresu BHP - akredytowane:
  • pomiary: hałasu, wibracji, zapylenia (pył całkowity i respiralny)
  • pobór czynników chemicznych na stanowiskach pracy
Pomiary środowiskowe - akredytowane:
  • pomiary emisji zanieczyszczeń pyłowych i gazowych emitowanych do powietrza
  • hałas przemysłowy
Ochrona środowiska - nieakredytowane:
  • wniosek do wydania pozwolenia zintegrowanego
  • raporty oddziaływania na środowisko
  • wniosek do wydanie pozwolenia na wprowadzenie pyłów i gazów do powietrza
  • gospodarka odpadami
  • operaty wodno prawne
  • opinie, analizy, ekspertyzy w dziedzinie ochrony środowiska
© 2011 ODAN Grzegorz Nadolski
strony internetowe Wałbrzych
HM sp. z o.o. www.hm.pl | tani hosting www.hb.pl